O kancelarii

LexCertus Kancelaria Radców Prawnych Żelazna i Tejszerska-Siwińska s.c. to zespół radców prawnych, nastawiony na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej krajowym i zagranicznym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Naszym celem jest dążenie do ochrony interesów i praw Klientów Kancelarii oraz ich dochodzenie na etapie postępowań prowadzonych przed krajowymi sądami i organami, w drodze właściwego i rzetelnego świadczenia pomocy prawnej. Cel ten znalazł wyraz w łacińskiej nazwie naszej Kancelarii. W swobodnym przekładzie „LexCertus” oznacza bowiem pewne, wiarygodne i niezawodne prawo.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu m.in. w wieloletniej pracy w kancelariach prawnych, jak też w spółkach prawa handlowego, znamy i rozumiemy specyfikę prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez naszych Klientów będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, jak też problemy natury prawnej, z którymi spotykają się na co dzień nasi Klienci będący osobami fizycznymi.

Członkowie naszego zespołu chętnie dzielą się również zdobytym doświadczeniem praktycznym z szerokim kręgiem odbiorców, w ramach publikacji na łamach poczytnych miesięczników, o tematyce związanej z nieruchomościami, w tym administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zapewniamy kompleksowe wsparcie i doradztwo, wykraczające poza ramy standardowego świadczenia pomocy prawnej, służąc naszym Klientom m.in. wsparciem merytorycznym w trakcie prowadzonych negocjacji biznesowych.

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną zarówno w języku polskim, jak też angielskim. Klientom oferujemy przygotowywanie m.in. dwujęzycznych projektów kontraktów biznesowych.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biurami rachunkowymi, doradcami ds. dotacji unijnych, agentami ubezpieczeniowymi i tłumaczami przysięgłymi języków obcych.

Zespół

radca prawny Agnieszka Żelazna
wspólnik Kancelarii, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

W okresie studiów prawniczych działała jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA – Wrocław.  Nie spoczywając na laurach (stypendium naukowe dla najlepszych studentów) odbyła również praktyki studenckie w sądzie powszechnym i prokuraturze.

Posiada ponad 6 – letnie doświadczenie zawodowe związane ze świadczeniem pomocy i doradztwa prawnego, zdobyte w kilku spółkach prawa handlowego oraz wynikające z indywidualnie wykonywanej praktyki. Szczególną uwagę poświęciła specjalizacji z zakresu rynku nieruchomości i obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych. Powyższe zaowocowało nawiązaniem stałej (już ponad 3-letniej) współpracy z poczytnymi miesięcznikami, tj. „Nieruchomości C.H. Beck” oraz „Administrator: zarządzanie – utrzymanie – inwestycje”, na łamach których to wydawnictw dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz omawia aktualne zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz (ostatnio) TBS-ów.

radca prawny Halszka Tejszerska-Siwińska
wspólnik Kancelarii, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

W okresie studiów prawniczych działała jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA – Wrocław. W ramach programu wymiany studentów Erasmus miała możliwość przez rok studiować prawo w języku angielskim na Uniwersytecie w Akureyri (Islandia), na Wydziale Prawa i Stosunków Społecznych. Uczęszczała też do Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim prowadzonej we współpracy z Chicago-Kent College of Law. W trakcie studiów otrzymywała stypendium naukowe dla najlepszych studentów, odbyła również praktyki studenckie w sądzie powszechnym i kancelarii radców prawnych, jak też aktywnie uczestniczyła w życiu sportowym Uczelni, reprezentujący Uniwersytet Wrocławski w zawodach tenisa ziemnego.

Posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w kancelarii radcy prawnego, jak również w ramach długoletniej współpracy ze spółkami z o.o., dla których świadczy pomoc prawną w ramach wewnętrznej obsługi prawnej przedsiębiorstwa. Tym samym w swojej pracy zawodowej szczególną uwagę poświeciła zagadnieniom związanym z prawem spółek, prawem korporacyjnym oraz prawem pracy. Ukończyła kurs języka angielskiego prawniczego przygotowujący do egzaminu ILEC prowadzony przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Świadczy profesjonalną pomoc prawną również w języku angielskim. Możliwe jest też uzyskanie porady prawnej w języku hiszpańskim.

Oferta

Wykorzystując nasze doświadczenie, świadczymy profesjonalną pomoc prawną w języku polskim i angielskim, w dziedzinach:
PRAWO CYWILNE
PRAWO GOSPODARCZE
I HANDLOWE
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE
PRAWO ODSZKODOWAWCZE
PRAWO PRACY
PRAWO RODZINNE I SPADKOWE
PRAWO ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
PRAWO BUDOWLANE
ZASTĘPSTWO PROCESOWE
PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
RYNEK NIERUCHOMOŚCI
OBSŁUGA WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH
SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO REJESTRÓW
KRS I CIKW

Wynagrodzenie

Oferujemy naszym Klientom świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej, za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z jednym z poniższych wariantów. Ufamy jednocześnie, że dzięki stosowanym przez Kancelarię przejrzystym zasadom wynagradzania, uwzględniającym możliwości finansowe indywidualnego Klienta, jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną możliwie najszerszemu gronu tych wszystkich Klientów, którzy tej pomocy potrzebują.

Zarówno analiza sprawy i dokumentacji przedstawionej przez Klienta, jak też pierwsza wizyta w Kancelarii są zawsze bezpłatne, co oznacza, iż Klient otrzymuje nieodpłatnie informację o stanie swojej sprawy i możliwości przyjęcia jej przez Kancelarię. Na tej podstawie Klient swobodnie decyduje o tym czy zlecić, bądź też nie, dalsze poprowadzenie sprawy Kancelarii.

Abonament miesięczny

Wysokość abonamentu ustalana jest indywidualnie z Klientem. Abonament jest stałym, miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym dla uzgodnionego z Klientem limitu godzin, w ramach których Kancelaria pozostaje w gotowości do świadczenia pomocy prawnej. W ramach abonamentu Klient ma do wykorzystania miesięcznie określoną ilość, dostosowanych do swoich potrzeb, godzin pracy prawnika. W przypadku przekroczenia miesięcznego limitu godzin pracy w ramach abonamentu, do abonamentu doliczane jest dodatkowe wynagrodzenie godzinowe (stawka określona godzinowo x liczba godzin pracy prawnika powyżej limitu godzin w abonamencie). Kancelaria każdorazowo informuje Klienta o możliwym przekroczeniu limitu godzin w ramach miesięcznego abonamentu jeszcze przed przystąpieniem do wykonania usługi powyżej abonamentu. Dzięki temu, Klient zawsze ma możliwość podjęcia indywidualnej decyzji, w zakresie zlecenia lub też nie danej usługi w bieżącym lub dopiero przyszłym miesiącu abonamentowym. Tym samym Klient nigdy nie jest zaskakiwany wysokością wynagrodzenia naliczonego przez Kancelarię, jak i wysokością stawki określonej godzinowo, gdyż obowiązuje go stawka godzinowa ustalona pierwotnie przy zawarciu umowy abonamentowej.

Powrót
Wynagrodzenie godzinowe

Rozliczenie z Klientem następuje na podstawie przemnożenia przepracowanej liczby godzin oraz wysokości stawki godzinowej pracy prawnika. Stawka godzinowa ustalana jest indywidualnie z Klientem i uzależniona jest m.in. od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, czy też terminu wykonania zlecenia zgodnie z życzeniem Klienta. Klient dokonuje zapłaty tylko za czas, który Kancelaria poświęciła na realizację danego zlecenia, z dokładnością do 30 minut. Czas realizacji zlecenia ponad 30 minut podlega zaokrągleniu do pełnej godziny, zaś czas realizacji zlecenia poniżej 30 minut wynosi odpowiednio 1/2 uzgodnionej stawki godzinowej.

Powrót
Wynagrodzenie za pojedyncze zlecenie

Po analizie sprawy i dokumentacji przedstawionej przez Klienta, Kancelaria określa z góry zamkniętą wysokość wynagrodzenia za wykonanie całego zlecenia lub też wskazuje górną granicę jego wysokości, z uwzględnieniem sytuacji, gdyby w trakcie realizacji zlecenia wyniknęła konieczność wykonania przez Kancelarię dodatkowych usług w ramach zlecenia, które pierwotnie nie były przewidywane przez Klienta lub Kancelarię.

Powrót
Zastępstwo procesowe

Zlecenia obejmujące zastępstwo procesowe Klienta, Kancelaria zawsze stara się (w miarę możliwości) realizować za wynagrodzeniem równym stawkom minimalnym opłat za czynności radców prawnych, ustalonym zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnym na dzień realizacji zlecenia. Niezależnie jednak od powyższego, Kancelaria pobiera również:

  • wynagrodzenie za osobiste lub substytucyjne uczestnictwo przed organami orzekającymi lub prowadzącymi dane postępowanie w wysokości ustalonej w stałej stawce za każdorazowe uczestnictwo,  
  • wydatki na koszty przejazdów związanych z tym uczestnictwem do sądów lub organów poza miasto siedziby Kancelarii.

Kancelaria każdorazowo informuje Klienta o zasadności osobistego lub substytucyjnego uczestnictwa, dzięki czemu, ostateczna decyzja w tym względzie należy zawsze do Klienta.

Powrót

Zaufali nam

Zależy nam na satysfakcji naszych Klientów wynikającej ze świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej. Zdajemy sobie sprawę, że na satysfakcję tą składa się wiele czynników, a więc nie tylko wygrane sprawy, ale również indywidualne podejście Kancelarii do Klienta, profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych przez nas usług. W naszej ocenie, to właśnie wszystkie te czynniki sprowadzają ponownie do nas Klientów poszukujących pomocy prawnej w kolejnych, nowych sprawach.

Jesteśmy zaszczyceni, że do tej pory zaufali nam:

Kontakt

LexCert

LexCertus

Kancelaria Radców Prawnych

Żelazna i Tejszerska-Siwińska s.c.

ul. Tarnogajska 11-13, lok. 203

50-580 Wrocław

Tel.: +48 791 402 316

NIP: 897 183 01 39

REGON: 365644625

Raiffeisen Bank Polska S.A.

nr rachunku bankowego:

97 1750 0009 0000 0000 3528 7337